گلشن غزل
یکشنبه 8 خرداد‌ماه سال 1384
رضا

داشتم فراموشت میکردم
اما باز دوباره دیدمت تو غمها غوطه ور شدم
چرا؟
داشتم فراموشت میکردم اما تا صدات رسید به
گوش من شکستم بی صدا
چرا ؟
داشتی میرفتی از خیال من خزونی بود بهار من
دیدم تو رو  خزونم جون گرفت
تو قلب سرد و ساکتم دوباره با نگاه گرم و بیریا
و عاشقت زبون گرفت 
چرا دوباره اومدی  صدا رو جون دادی  گل بهار و
زخم دل دوباره تازه شد شوق نگاه خستم و دوباره
دوختی آ خر ستاره حسرتم بی اندازه شد
یا راحتم کن و واسه همیشه این گل و بکن ز ریشه
از خیال سرد من برو یا باغبون شو گلا رو باز نشون
بده بهار تو وجود خسته ام برو

عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید

تعداد بازدیدکنندگان : 81726